Bugeniai

Bendruomenės projektai

Bendruomenės iniciatyva įgyvendintos projektų programos apima kaimo bendruomenės buveinės „Bugenių kaimo bendruomenės namai‟ dalinės rekonstrukcijos vykdymą, materialinės techninės bazės sukūrimą, sveikatos ugdymo, sporto ir fiziškai aktyvios veiklos organizavimą, informacinės medžiagos apie alkoholio ir kitų priklausomybių bendruomenės nariams rengimą ir pilietinės atsakomybės skatinimą.

Bendra įgyvendintų projektų paramos suma – 12951,81 eurų (44720,00 litų).

Pirmąją bendruomenės projekto paraišką, kuri įvertinta sėkmingai, parengė – R. Brazdauskienė.

Projekto programa „Dalinė bendruomenės namų rekonstrukcija‟

Įgyvendinimo terminas – 2009 m. rugpjūčio – spalio mėn.

Paraiškos rengėjas – T. Brazdauskas, tarybos narys

Vadovas – R. Brazdauskienė, pirmininkė

Finansininkas – G. Jankauskienė

Darbų rangovas – E. Brazdauskas, narys

Finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, pagal nacionalinės paramos teikimą kaimo bendruomenių veiklai

Išmokėta paramos suma – 7240,50 EUR (25000,00 Lt)

Bendruomenės lėšos – 724,05 EUR (2500,00 Lt)

Tikslas – įrengti bendruomenės buveinę atliekant dalinę pastato rekonstrukciją ir pritaikyti efektyviam veiklos vykdymui.

Įgyvendinimo vieta – B. Kauno – Kaunackio g. 18, Bugenių k., Bugenių kaimo bendruomenės namai 

Atlikti darbai – išgriauta mūrinė pertvara ir padidinta salė, pastatyta atraminė sąrama vietoj išgriautos mūrinės pertvaros, naujai sutvarkyta vandens tiekimo ir nuotekų kanalizacijos linija, išbetonuotos grindys, atliktas dalinis grindų plytelių išklijavimas, sudėti nauji plastikiniai langai, lauko ir vidaus durys, naujai instaliuota elektra, atliktas dalinis sienų apšiltinimas ir apdaila, pamūrytas židinys.

Rezultatai – Po projekto įgyvendinimo bendruomenė lengviau galėjo vykdyti savo veiklą, teikti reikalingas paslaugas, realizuoti pačias įvairiausias visuomeninę gerovę kuriančias idėjas. Padidėjo bendruomenės žmonių domėjimąsis visuomenine veikla, palaipsniui išsisprendė žmonių užimtumo problema, pagerėjo gyvenimo kokybė. Įrengti bendruomenės namai tapo viso kaimo žmonių laisvalaikio ir informacijos centru, kur yra organizuojami renginiai, steigiami būreliai ir bendrų pomėgių klubai.


2009 m. liepos 17 d. pirmininkės R. Brazdauskienės įgaliotas tarybos narys T. Brazdauskas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje pasirašė šią paramos sutartį.

2009 m. gruodžio 18 d. įvyko Bendruomenės namų atidarymo šventė.

Ši projekto idėja buvo ir yra labai aktuali, kadangi kaime veikia tik viena visuomeninė organizacija, nėra kultūros centro, nebuvo jokių sporto ar laisvalaikio praleidimo aikštynų, viešųjų sutvarkytų erdvių, o nuo 2006 m. buvo uždaryta kaimo pradinė mokykla. Projektas žavi ir tuo, kad rekonstrukcijos objektu buvo pasirinktas kaime esantis ūkinės paskirties pastatas.

Projekto programa „Bendruomenės materialinės techninės bazės sukūrimas‟

Click to add text, images, and other content