Bugeniai

Bugenių kaimo bendruomenė

Asociacija „Bugenių kaimo bendruomenė‟ yra savanoriška organizacija, veikianti Mažeikių rajono Bugenių kaimo teritorijoje, sudaryta bendriems narių poreikiams bei tikslams įgyvendinti ir ginti visose naudingose veiklos srityse.

Asociacija įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 2003 m. gruodžio 31 d., kodas – 167402174.

Asociacijos buveinės pavadinimas ir adresas – Bugenių kaimo bendruomenės namai, B. Kauno – Kaunackio g. 18, 89452, Bugenių k. Mažeikių r.

Asociacija yra labdaros ir paramos teikėjas bei paramos gavėjas.

Pagrindiniai Bendruomenės tikslai

 • Aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas, kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką.
 • Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti, skatinti savivaldos plėtrą.
 • Skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse.
 • Teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo. Sukurti Bugenių vystymosi viziją, teikti pasiūlymus kuriant bei įgyvendinant rajono strateginius planus.
 • Skatinti bendradarbiavimą su analogiškomis organizacijomis bei įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje.
 • Kurti ir stiprinti Bendruomenes narių tarpusavio ryšius, propaguoti geros kaimynystės idėjas.
 • Atstovauti Bugenių kaimo bendruomenę Mažeikių apylinkės seniūnijos taryboje.
 • Ugdyti bendruomenes lyderius, siūlyti juos rinkti į atstovaujamąsias institucijas, aktyviai dalyvauti rinkimų kampanijose.
 • Veiklos sritys bei rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių: 93.29. – kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla; 94.99. – kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.
 • Įgyvendindama aukščiau paminėtus tikslus ir uždavinius, Bendruomenė burs Bugenių kaimo ir aplinkinius gyventojus bendrai veiklai, organizuos įvairius renginius, diskusijas, kurs grupes projektų rengimui bei įgyvendinimui. Bendruomene bendraus su kultūros –švietimo įstaigomis, vietos specialistais bei šviesuoliais. Bendruomenė rūpinsis Bugenių ir jo apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu.

Bendruomenės pirmininkas

Nuo 2014 m. sausio 18 d. Bendruomenei atstovauja Joana LIAUČIUVIENĖ

tel.: 8 652 83 456

el. p.: bugeniukb@gmail.com

 

Bendruomenės tarybos nariai

 Išrinkta Bendruomenės taryba iš 12 asmenų:

 • Biruta RUDIENĖ
 • Dovydas BAUBLYS
 • Irena CILINGINIENĖ
 • Jurgita VASILIAUSKIENĖ
 • Joana LIAUČIUVIENĖ
 • Petras JUCIUS
 • Regina BRAZDAUSKIENĖ
 • Regina ŠATKUVIENĖ
 • Stanislovas SKURVIDAS
 • Stasys DAKANIS
 • Tadas BRAZDAUSKAS
 • Vaidotas JERMOLAVIČIUS

Bendruomenei atstovavę pirmininkai

Biruta RUDIENĖ

Atstovavo 2003 – 2006 m. 

 Regina BRAZDAUSKIENĖ

Atstovavo 2007 – 2011 m.

 Dovydas BAUBLYS

Atstovavo 2012 – 2013 m.